فوری : کمیته داوران اسپانیا گرت بیل رو به دلیل استفاده از سرعت غیر مجاز ، 5 جلسه محروم کرد.

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.onexiran.com