کسی که باهاش عاشق فوتبال شدم
کسی که باهاش منچستری شدم
کسی که الگوی مربیگریمه
بهترین رهبر تاریخ فوتبال

سرالکس فرگوسن

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.onexiran.com