گاهی باید رفت. .
و آنچه‌ماندنی‌ست
را جا گذاشت!
مانند یاد، خاطره
مانند لبخند،
رفتنت ماندنی می شود
وقتی که باید بروی،
بروی و ماندنت رفتنی میشودوقتی که
نباید بمانی. .!

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.1xiran33.com