به روشنی و به خوشی عیش غره مشو
که ظلمت از پس نورست و زهر زیر شکر

مسعود سعد سلمان

خداوند در این سی ال درس بزرگی به همه داد … مغرور بشی پاره میشی 🙂
البته یه درس دیگه هم گرفتیم … اگه مشکلت خیلی بزرگ هم باشه بازم با تلاش میتونی از پسش بربیای 🙂
و این که همیشه امیدوار باش 🙂

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.1xiran33.com