۸۰ سال پیش،به همراه ورود چای به ایران،ماهی قرمز نیز که سمبل عید چینی ست،به سفره های هفت سین مراسم عید نوروز ما وارد شد؛غافل از اینکه در عید چینی،ماهی قرمز را رها می کنند تا زندگی جریان یابد و ما،ماهی قرمز را اسیر تنگ بلورین می کنیم تا همزمان با رشد سبزه های سفره هایمان و باروری زمین،هر روز،او را به مرگ نزدیک و نزدیک تر کنیم.
جالب است بدانید در هیچ کدام از مراسم سنتیمان در مورد نوروز،ماهی قرمز جایگاهی ندارد.
در میان رسوم زرتشتی،در سفره عید،انار به نشانه باروری و عشق و یا سیب سرخ درون ظرف آب مقدس رها می شود تا عشق و باروری هم چنان پاینده بماند.
اگر ایرانی ها می دانستند که ماهی قرمز هیچ ریشه تاریخی در سفره هفت سین ندارد،به جای پرداخت پول برای خرید و مردن ماهی های قرمز به بهانه عید،سیب قرمز یا انار را در آب رها می کردند که ریشه در تاریخ این دیار دارد.
عجیب نیست اگر تابلوی معروف هفت سین کمال الملک را در کاخ گلستان به تماشا بنشینیم و ببینیم که او نیز ماهی قرمز را میان سفره هفت سینش طراحی و نقاشی نکرده است.

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.1xiran33.com