2014/15 :

34 گل+پاس گل

(17 گل _17 پاس گل)

2015/16 :

29 گل+پاس گل

(17 گل _12 پاس گل)

2016/17 :

32 گل+پاس گل

(12 گل _20 پاس گل)

2017/18 :

27 گل+پاس گل

(9 گل _18 پاس گل)

2018/19 :

43 گل+پاس گل

(21 گل _22 پاس گل)

مجموع : 165 گل+پاس گل (76 گل_89 پاس گل)

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.1xiran33.com