ما نسل بوسه‌های ممنوع بودیم.
عشق را میان لب های هم پنهان کردیم تا نمیرد.
بعد از ما،شما،نسل آزادی بوسه در خیابان خواهید بود.
عشق را با لب هایتان فریاد بزنید تا زندگی کند.

افشین یداللهی

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.1xiran33.com