مسی ۲۹ ساله است در حالی که ۳۰ تا جام را بدست اورده است.

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.onexiran.com