سوشا سد بود ولی داریوشم پطروس
فراز گفت:گنده تر از استقلالم می بریم
مگه گنده تر از استقلالم داریم

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.1xiran33.com