خاک بر سرا باز دارن دیگه شورشو در آوردن.
اینا هم پر رو اند هم قاتل هم رو سیاه.
این مرتیکه اصن عین خیالش نیس که آخه
من سیتی میاد قرارداد با شما بی لیاقتا.
خدایا جون هر کی دوس داری، ریششون از
رو زمین بکن.

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.onexiran.com