فوتبال در لایه های زیرینش حتی اگر یک سرگرمی هم باشد، چیزی مانند یک آیین مقدس است.
در حالی که دیگر آیین های مقدس در حال زوالند، آن تنها چیزی است که با ما باقی مانده..
آری آن آیین مقدس «فوتبال» است..

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.onexiran.com