یک بخش نادیده مهم از فوتبال اینجاست. عشق به وطن. عشق به ایران.
در بازی ایران و عمان دخترک فارسی بلد نبود، سرود ایران را حفظ نبود اما برای تشویق ایران آمده بود. سرود ایران را فینگلیسی نوشت تا بلند بلند بخواند.

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.onexiran.com