قبل از هر چیز جا داره بگم پشمام
سایت چرا همچی شده
روز ب روز گوه تر
آرتینم ک رف💔
دلارم ک ملتو گایده

پ ن : فوتبال 120 یه ایتم گذاشت درباره شوچنکو گفتم به عکسم برا این اعجوبه اوکراینی بذارم به یاد دوران خوش میلان
پ ن 2: به قول صادق هدایت : ای موسلمان قارداش سنین ایاقین هاراچاتدی ک پخ چخارت مادی
پ ن 3: دریکوند سیکیم اغزو اشک

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.onexiran.com