مشکلات زیادی مثل بیکاری ، بی پولی ، فقر ، فرهنگی و … داریم ولی باید به خودمون تکیه کنیم و دست همدیگر بگیریم .
راه حل کردن مشکلات ناامیدی و تحقیر یکدیگر نیست باید بر مشکلات غلبه کنیم .
با کمک هم ایران میسازیم و آباد میکنیم .
فعلا از شما خداحافظی میکنم ولی چند وقت دیگه برمیگردم و درباره کارآفرینی و برنامه هایی که دارم پستای زیادی میزارم .
امیدوارم همیشه موفق و سالم باشید .
خداحافظ همتون .

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.onexiran.com