از عشق گفتم برای گلی پژمرده،
برای آبی گل آلود،
برای پیرمردی که آفتابی بود،لب بام.
گل رویید،
آب راهی زمزم شد،
پیرمرد مثل جوانی دم بخت،طلوع کرد.
و عشق معجزه ای ست که به دستان مسیح می ماند.

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.onexiran.com