وقتي يه آدم مهمي رو داري از دست ميدي
اولين واكنش هاي بدنت دلسوزانست
قلبت فشرده ميشه
مثل اينكه ميخواد بگه من هنوز اينجام ميتوني ادامه بدي
دست و پاهات يخ ميكنن تا خودت رو به يه فنجون قهوه و لحاف گرم بسپري كه حالت بهتر شه
چشمات ميسوزن تا بهت بفهمونن بدون خستگي ميتونن تا صبح ببارن كه رها بشي از درد
اون موقعست كه يه نفس عميق ميكشي و ميگي
آخرشم خودت براي خودت موندی
و با یه لبخند تلخ ادامه میدی 🙂

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.onexiran.com