خبرهای حاکی بر آن است که گویا دوشنبه بطور رسمی بائوزا (کابوس)اخراج می شود و سمپائولی سرمربی تیم ملی آرژانتین می شود

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.1xiran33.com