از فصل بعد وارد عرصه مربیگری میشه مهندس.
بیا…بیا ک لاماسیا به افراده کاربلدی چون تو نیاز داره.
به امیده روزی که سرمربی بارسا شی.💗

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.1xiran33.com