نمی خواهم بمیرم با که باید گفت؟
کجا باید صدا سر داد؟
به زیر کدامین آسمان روی کدامین کوه؟
که در ذرات هستی ره برد توفان این اندوه
که از افلاک عالم بگذرد پژواک این فریاد
کجا باید صدا سر داد؟
فضا خاموش و درگاه قضا دور است
زمین کر آسمان کور است

اگر زشت و اگر زیبا
اگر دون و اگر والا
من این دنیای فانی را
هزاران بار ازان دنیای باقی دوست تر دارم
به دوشم گرچه بار غم توان فرساست
وجودم گرچه بغض آلود سختی هاست
نمیخواهم از اینجا دست بردارم!

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.onexiran.com