بعد از رفتنت همه چیز برگشت به روال عادی؛
البته میدانی تو انقدر در زندگی ام بودی که یادم نیاید روال عادی زندگی ام چه بوده اصلا شاید بهتر باشد بگویم از وقتی رفته ای همه چیز آنطوری شده که باید میشد !
بعد از تمام شدن کلاس هایم یک راست به خانه بر میگردم،
دیگر آمارِ دنج ترین و آرام ترین کافه های شهر را ندارم!
لازم نیست قبض موبایلم را دور از چشم بابا اینها بگذارم تا مبادا با دیدن قیمت نجومی اش کارشان به بیمارستان بکشد،
گوشی ام هم دم به دقیقه اخطار نمیدهد که حافظه اش پر است!
به خاطر حجم زیاد عکس ها!
حتا مسخره کردن تیپ و قیافه پسرها هم از لیست تفریحاتم پاک شده!
اصلن به نظرم خیلی وقت است چیزی به نام تفریح در زندگی من جایی ندارد؛ دقیقا از وقتی که رفته ای…
از وقتی رفته ای همه چیز آنطوری شده که باید میشد؛
همه چیز به جز یک چیز؛
هنوز هم شب ها را نمیخوابم!
ساعت ها را به هم میچسبانم …
دوازده رابه یک…
یک را به دو !
تا وقتی که هوا روشن می شود…
هر شب تا صبح چشم هایم را می دوزم به صفحه ی گوشی و انگشتانم را دورش حلقه میکنم تا لرزیدنش را
بفهمم آخر می دانی؛میترسم !
میترسم یک شب که دلت هوس آن موقعه ها را کرد ،
پیام بدهی و نفهمم ،
میترسم دو نصفه شب،
مثل آن موقع ها اسمم را با میم مالکیت صدا بزنی و درست همان موقع خوابم برده باشد!میترسم دلت بگیرد و
تنها باشی!
میترسم خواب باشم و زنگ بزنی تا برایت حرف بزنم که خوابت ببرد…
اصلا خودمانیم چرا رفتی؟
رفتی که شب ها را بخوابم نه؟🌙
حرف مفت نزنین…

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.1xiran33.com