آدم ها آنطور که بزرگ شده اند،فکر می کنند.
کسی که تفکرش با تو متفاوت است،دشمنت نیست؛انسان دیگری ست.

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.onexiran.com