بهترین گلزنان سالهای گذشته:
2010:Messi
2011:cristiano
2012:Messi
2013:cristiano
2014:cristiano
2015:cristiano
2016:Messi
2017:Messi
2018:Messi
بهترین پاسور(پاس گل)
۲۰۱۰:Xavi
2011:Xavi
2012:inesta
2013:inesta
2014:Tony kroos
2015:Messi
2016:Messi
2017:Messi
2018:Messi

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.onexiran.com