شوت تماشایی جووینکو برتری مقابل را رقم زد تا کار نماینده ایران برای صعود دشوارتر شود.

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.1xiran33.com