به رونالدو چنین گفت اون مسی
ندارم ز امثال تو هیچ ترسی
که گر گنده ای من ز تو برترم
اگر تو تکنیکی من گلزنم
رونالدو انگار بهش برخورد، یهو قاطی کرد و گفت
منم خدای تکنیک فوتبال
ز تیتو نزاده است چون من چنین
تو ای جوجه با این قد و هیکلت
برو تا نخورده است دستم بر سرت
تو را هیچ کس بین مردم
نمی داندت چیست نام و نشان
ولی نام کریس و مورینیو را
همه میشناسند در هر مکان
مسی چشماشو یه طوری گشاد کرد و گفت
تو جز خدای تکنیک بودن به چی دلخوشی
بیا عکس من را به پوستر ببین
ببین تی وی ات را که من سوژشم
ببین حال میدن همه جا به من
منم مسیه نامدار
ز من کوچک تر نمانده در جهان
تو در پیش من مور هم نیستی
کانال ۳ رو دیدی؟ کور که نیستی
در اینحال رونالدو قهرمان، لوتی نباخت و شروع به رجز خوانی کرد:
چنین گفت رونالدو به این مرد هورمونی
مسیا ! تویی دشمنم بی درنـگ
چنان بر تنت بکـــوبم با ایـــن نعلبکی
که دیگر نخوری تو سوپ، آبــکی
مگـــر تو نـــدانی که مـن کیستم؟
من آن پیکه سوسولت! نیستم
منم رونالدو، آن خدای تکنیک فوتبال
بارسا کوچک است در نگاهم همین
بعد از رجز خوانی رونالدو ، مسی از پشت پویول که آنجا پنهان شده بود آمد
مسی آمد از پشت بز سفید
کنارش ژاوی هافبکی رو سفید!
بگفت:هین! منم آن مسیه رشید
هم اینک صدایت به گوشــم رسید
پیکه هماره بود همسرم
دهــم من به فرمان او این سرم
چون او گفته با تو نجنگم رواست
دگر هر چه گویم به او بر هواست!
و بعد از حرفهای مسی درد دل رونالدو آغاز گردید:
و این شد که رونالدو سخن تازه کرد
که حرف دلش گفت پس کو نبرد؟
بگفت ای مسیا که حرف دل است
تو نوکری و من سرورم

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.onexiran.com