گفته می شد برای اولين بار فدراسيون تصميم دارد از VAR در جريان ديدار تراكتور – استقلال آزمايشي استفاده كند و اين سيستم، در اين ديدار حساس تست خواهد شد.
اما در گفت‌گویی که با داود رفعتی، رئیس دپارتمان داوری داشتم، ایشان این خبر را تکذیب کردند و گفتند: سیستم VAR هنوز در مرحله تست است و تا زمان تست توسط فیفا و صدور مجوز امکان استفاده رسمی از VAR نیست.

 

اگر دنبال کار اینترنتی بدون سرمایه هستی پیشنهاد میکنم حتما از لینک زیر دیدن کن :

www.1xiran33.com